ตัวจับเลื่อยเจาะรูกลม

ตัวจับเลื่อยเจาะรูกลม

ตัวจับเลื่อยเจาะรูกลมที่มีสว่านเจาะนำความเร็วสูงสำหรับใช้กับสว่านพกพาและสว่านแท่น เปลี่ยนเลื่อยเจาะรูได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ และไม่ต้องถอดแกนออกจากหัวจับ

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย หัวจับ หมายเลขเลื่อยที่เหมาะสม ขนาดก้าน น้ำหนัก
นิ้ว มม. ปอนด์ กก.
16286 R5  ARBOR, R5 (M-14 - M-30)  3⁄8" (10 mm)  M 14 - M 30  3/8  1/4  0.1 
16671 R2S  เครื่องช่วยค้ำแคบแบบตัน  1⁄2" (12 มม.)  M 32 - M 152  3/8  11  3/4  0.3 
53065 R0  ที่จับ, R0  1/8", 3/8" (6, 10 มม.)  M 14 - M 30  1/8  1/4  0.1 
53085   สว่านเจาะนำ (115 มม.)  สว่านเจาะนำ (115 มม.)  1/8  6, 4  1/4  0.1 
59502 R4  ที่จับ 5/8" เท่านั้นสำหรับเลื่อยเจาะรูกลม  5/8" (16 มม.)  M 76 - M 152  1/2  16  1/4  0.1 
81505 D-969  ส่วนต่อขยายตัวจับ 12"  ส่วนต่อขยายตัวจับสำหรับ R1, R2, R2S และ R6  1/2  12  0.4