วิธีการใช้เครื่อง RIDGID FlexShaft พร้อมกล้อง SeeSnake

ธันวาคม 1, 2564

เครื่อง RIDGID FlexShaft เป็นนวัตกรรมการทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยความเร็วสูงรุ่นล่าสุด ช่วยเพิ่มผลิตภาพในหน้างานด้วยการทำความสะอาดรอบผนังท่อพร้อมติดตั้งกล้องส่องภายในท่อสำหรับการตรวจสอบ เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมและทำงานร่วมกับกล้อง RIDGID SeeSnake จึงช่วยให้ขจัดสิ่งอุดตันได้ง่ายดายและรวดเร็วขึ้น

เครื่อง FlexShaft มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และหากใช้อย่างเหมาะสมจะไม่ทำให้ท่อระบายน้ำที่อยู่ในสภาพดีเสียหายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพไม่ดีและไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม กระบวนการทำความสะอาดอาจไม่ได้ผลหรืออาจทำให้ท่อระบายน้ำเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำก่อนการใช้งานกล้อง SeeSnake

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อท่อระบายน้ำเนื่องจากการใช้ FlexShaft อย่างไม่เหมาะสม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ขั้นตอนนี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัย เนื่องจากจะช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บเนื่องจากสายเคเบิลบิดหรือหัก ปลายสายเคเบิลบิดไปมา เครื่องพลิกหงาย การไหม้จากสารเคมี การติดเชื้อ และอื่นๆ

 1. ตั้งเครื่อง FlexShaft โดยวางไว้บนพื้นโดยให้แกนสว่านตั้งตรง เครื่องควรตั้งบนพื้นอย่างมั่นคง ห้ามใช้งานโดยที่แกนสว่านอยู่ในแนวนอน การทำเช่นนี้จะช่วยลดโอกาสที่เครื่องจะพลิกหงายได้ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่คุณจะทำงานนั้นปราศจากผู้คนเดินไปมาและสิ่งรบกวนอื่นๆ
 2. ติดหัวจับดอกสว่านเข้ากับฐานหกเหลี่ยมของแกนสว่านอย่างแน่นหนา แล้วตั้งค่าความเร็วสว่านในช่วง 1800 ถึง 2500 RPM หลังจากนั้น ปรับตัวเลือกทิศทางในตำแหน่ง FORWARD (FOR)
 3. ดึงชุดสายเคเบิลออกจากเครื่องแล้วป้อนลงในท่อระบายน้ำ สายเคเบิลต้องอยู่ในท่อระบายน้ำอย่างน้อย 1 ฟุต (0.3 ม.) เพื่อไม่ให้หัวล้างแบบโซ่หลุดออกจากท่อระบายน้ำและเหวี่ยงไปมาเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน

เดินสายชุดสายเคเบิลโดยตรงจากเต้ารับสายเคเบิลของเครื่องไปยังท่อระบายน้ำ ลดสายเคเบิลที่เกินออกมาและเปลี่ยนทิศทาง อย่าดัดชุดสายเคเบิลมากเกินไป เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะบิดงอหรือหักได้

หากคุณกำลังใช้กล้อง SeeSnake เพื่อดูกระบวนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คุณสามารถสอดกล้องเข้าไปได้พร้อมกัน โดยปกติแล้ว ชุดสายเคเบิลและก้านกระทุ้งกล้องสามารถจับและดันเข้า/ดึงออกมาพร้อมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถือกล้องไว้ด้านหลังหัวล้างแบบโซ่อย่างน้อย 1.5’ (0.5 ม.) และอย่าให้หัวล้างแบบโซ่ที่หมุนอยู่ไปโดนหัวกล้อง/ก้านกระทุ้ง มิฉะนั้น กล้องอาจเสียหายได้

 1. จัดตำแหน่งการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยรักษาการควบคุมชุดสายเคเบิลและสว่าน โปรดสังเกตสิ่งต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปล่อยสวิตช์สว่านได้อย่างรวดเร็ว
 • มือที่สวมถุงมือของคุณต้องอยู่บนชุดสายเคเบิลเพื่อควบคุมและรองรับสายเคเบิลเมื่อป้อนเข้าไปในท่อระบายน้ำและสิ่งอุดตัน
 1. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลอย่างน้อย 1' (0.3 ม.) อยู่ในท่อระบายน้ำหรือไม่
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิตช์กำหนดทิศทางสว่านอยู่ในทิศทางไปด้านหน้า กดและปล่อยสวิตช์สว่าน โดยสังเกตทิศทางของหัวจับดอกสว่าน การหมุนของสว่านควรตรงกับลูกศร FOR บนดรัม

อย่าหมุนสายเคเบิลกลับด้าน เว้นแต่จะระบุไว้อย่างเจาะจงไว้ในคำแนะนำเหล่านี้ การหมุนกลับด้านอาจทำให้สายเคเบิลเสียหายได้

 1. วางมือข้างหนึ่งบนชุดสายเคเบิล และอีกมือหนึ่งบนด้ามจับสว่าน
 2. เครื่อง FlexShaft ใช้ความเร็วรอบสูงและแรงบิดต่ำในการทำความสะอาดทางระบายน้ำ ชุดสายเคเบิลมีความยืดหยุ่นมากกว่าสายทำความสะอาดท่อระบายน้ำประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ควรใช้เครื่อง FlexShaft โดยใช้แรงกดแบบเบาๆ และค่อยๆ ทำให้หัวล้างแบบโซ่เข้าไปในสิ่งอุดตัน สิ่งสำคัญคือการปล่อยให้ความเร็วของหัวล้างแบบโซ่เป็นตัวทำความสะอาดทางระบายน้ำ อย่าดันหัวทะลวงแบบโซ่เข้าไปสิ่งอุดตันเพราะอาจทำให้สายเคเบิลพันเป็นปมหรือสร้างความเสียหายอื่นๆ ได้
 3. หมุนเฉพาะสายเคเบิล/หัวทะลวงแบบโซ่เมื่อหัวทะลวงแบบโซ่อยู่ในท่อระบายน้ำอย่างน้อย 1' ในการหมุนสายเคเบิล ให้จับที่จับสว่านให้แน่นแล้วกดสวิตช์สว่าน ผู้ควบคุมชุดสายเคเบิลจะต้องควบคุมสวิตช์สว่านด้วย ปล่อยทริกเกอร์สว่านเพื่อหยุดการหมุนของสายเคเบิลเมื่อใดก็ได้ เมื่อขจัดสิ่งอุดตัน ให้ใช้สายเคเบิลด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อการทำความสะอาดที่ดีที่สุด

แต่ในบางกรณี คุณอาจเลือกหมุนหัวล้างแบบโซ่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังเป็นเวลาสั้นๆ ในขณะที่ดันชุดสายเคเบิลเข้าไปเพื่อช่วยการระบายน้ำและลดการอุดตัน

 1. เมื่อท่อระบายน้ำเปิดแล้ว หากเป็นไปได้ ให้เริ่มปล่อยน้ำลงไปตามท่อระบายน้ำเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากท่อและช่วยทำความสะอาดชุดสายเคเบิลเมื่อดึงกลับ ซึ่งทำได้โดยเปิดก๊อกน้ำในระบบหรือวิธีอื่นๆ ให้สังเกตระดับน้ำ เพราะท่อระบายน้ำอาจตันอีกครั้งได้
 2. เมื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำแล้ว ให้ดึงสายเคเบิลกลับและใส่เข้าไปในเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากสายเคเบิลอาจอุดตันขณะดึงกลับ
 3. ดูเครื่องหมายปลอกเมื่อดึงชุดสายเคเบิลกลับ ปลดสวิตช์สว่านเมื่อหัวล้างแบบโซ่ใกล้ช่องเปิดท่อระบายน้ำ ห้ามดึงหัวล้างแบบโซ่ออกจากท่อระบายน้ำในขณะที่หมุนอยู่ เนื่องจากจะแกว่งไปมาและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
 4. ดึงชุดสายเคเบิลที่เหลือออกจากสายท่อด้วยมือแล้วดันกลับเข้าไปในดรัม เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเตรียมเครื่องสำหรับการขนย้ายได้ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.ridgid.com/