คีมบีบและแหวนมาตรฐาน MegaPress® ขนาด ½ นิ้ว – 2 นิ้ว

คีมบีบและแหวนมาตรฐาน MegaPress® ขนาด ½ นิ้ว – 2 นิ้ว

คีมบีบและแหวน MegaPress ขนาด ½ นิ้ว ถึง 2 นิ้วมีจำหน่ายในท้องตลาด สามารถต่อท่อเหล็กขนาด 5 ถึง 40 เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือบีบอัดมาตรฐาน RIDGID® (CT-400, 320-E, RP 330-B, RP 330-C, RP 340 หรือ RP 350) และฟิตติ้ง Viega® MegaPress

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • สามารถเชื่อมต่อโดยการบีบอัดได้บนระบบ “เปียก”
 • ระบบที่ไม่มีการติดไฟทำให้ไม่ต้องการใบอนุญาตการทำงานกับไฟ

ข้อมูลจำเพาะ

การใช้งาน สำหรับใช้กับ Viega MegaPress และฟิตติ้ง MegaPress Stainless
ประสิทธิภาพ ท่อเหล็กดำที่มีวางจำหน่ายขนาด 1/2 นิ้วถึง 2 นิ้ว

เอกสารสนับสนุน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก คำอธิบาย น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
48553 ชุด MegaPress 1/2" ถึง 2"  48 1/2  22.0 
 • แอคทูเอเตอร์, V2
 • 37958 - คีม MegaPress 1/2"
 • 37963 - คีม MegaPress 3/4"
 • 37968 - คีม MegaPress 1"
 • 37973 - วงแหวน MegaPress 11/4"
 • 37978 - วงแหวน MegaPress 1 1/2"
 • 37983 - วงแหวน MegaPress 2"
 • 48563 - กล่องใส่ MegaPress
48558 ชุด MegaPress 1/2" ถึง 2"  23 1/10  10.5 
 • 37958 - คีม MegaPress 1/2"
 • 37963 - คีม MegaPress 3/4"
 • 37968 - คีม MegaPress 1"
 • 48563 - กล่องใส่ MegaPress
คีมบีบ
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก คำอธิบาย น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
37958 คีม MegaPress 1/2"  4 3/4  2.2 
37963 คีม MegaPress 3/4"  5 1/4  2.4 
37968 คีม MegaPress 1"  6 3/4  3.1 
แหวนและหัวฉีด
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก คำอธิบาย น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
21878 แอคทูเอเตอร์หัวบีบ V2  6 3/4  3.0 
37973 วงแหวน MegaPress 11/4"  2.7 
37978 วงแหวน MegaPress 1 1/2"  6 1/2  2.9 
37983 วงแหวน MegaPress 2"  2.7 
อุปกรณ์เสริม
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก คำอธิบาย น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
38008 แผ่นขัด (กล่องละ 10) - 1/2" - 3/4"  1/4  0.01 
38003 แผ่นขัด (กล่องละ 10) - 1" - 2"  1/4  0.02 
37988 เครื่องมือเตรียมขอบ MegaPress 1 1/4" ถึง 2"  2 1/4  1.04 
37993 เครื่องมือเตรียมขอบ MegaPress 1/2" ถึง 1"  1 1/2  0.72 
48563 กล่องใส่ MegaPress  6 2/5  2.90