ขอการสาธิตสินค้า

เครื่อง K-400 พร้อมถุงมือและอุปกรณ์มาตรฐาน: สายเคเบิลแกนแข็ง (แบบอินเทกรัลวูนด์) C-45 IW 1/2" x 75' (12 มม. x 23 ม.) ชุดเครื่องมือ T-260

เครื่องทะลวงท่อแบบกระปุกสาย K-400 คำขอการสาธิตสินค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการเก็บรวบรวม การดำเนินการ และการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตลาด กรุณาดู ประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดการใช้งานของเรา