หัวต๊าปเกลียวท่อสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวใช้ร่วมกับมอเตอร์ขับท่อ คำขอข้อมูล

65RC Receding Threader_3c.jpg
65RC Receding Threader_3c.jpg
เมื่อคลิก "ส่ง" เท่ากับคุณยอมรับและเห็นด้วยกับ ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว การดำเนินการนี้แสดงว่าคุณเลือกที่จะรับการสื่อสารทางการตลาด เช่น จดหมายข่าวและโปรโมชั่นต่าง ๆ คุณสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการตั้งค่าทางเลือกในการสื่อสารได้ทุกเมื่อ