ประแจจับท่อปากเรียบ

ประแจจับท่อปากเรียบ

  • ประแจจับท่อปากเรียบขนาด 12" ให้คุณลักษณะของปากจับแบบแคบเพื่อให้เข้าไปในพื้นที่แคบได้
  • ปากจับแบบเรียบ ไม่มีร่องฟัน เหมาะสมสำหรับหัวแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก คำอธิบาย ที่ระบุ ขนาด ขนาดท่อที่สามารถทำงานได้ น้ำหนัก
นิ้ว มม. นิ้ว มม. ปอนด์ กก.
31400 ประแจจับท่อปากเรียบ  12  300  3/8 - 2 5/8  10 - 67  2 1/2  1.1