เครื่องดูดแบบเปียก/แห้ง WD1685ND

เครื่องดูดแบบเปียก/แห้ง WD1685ND

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

60 ลิตร / 16 แกลลอน
1,390 วัตต์
ทางระบายน้ำ - มี
สายไฟยาว 6 ม.
8.9 กก.
ส่วนต่อขยาย 2-64 มม. (72902), หัวฉีดยูทิลิตี (72907), หัวฉีดเปียก (72912), หัวฉีดรถ/เครื่องเป่า (72937), หม้อพัก/ดิฟฟิวเซอร์ของส่วนต่อขยายเครื่องเป่าแบบล็อก (72927)
ตัวกรองมาตรฐาน (72947)
ท่อล็อก Dual-Flex® 64 มม. x 2.1 ม.
เครื่องเป่าแบบถอดได้, สายรัดแบบปลดง่าย, ที่เก็บอุปกรณ์เสริม, ที่เก็บอุปกรณ์เสริมรองลูกล้อ
สอดคล้องตาม IEC 230V