เลือกประเทศ
  • {{country.Text}}
เลือกภาษา
บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

พนักงานที่มีความสามารถและมุ่งมั่นของ RIDGE TOOL แบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างบริษัทของเราให้ดีที่สุด ด้วยความร่วมมือกัน เราบากบั่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนทางเทคนิค และการบริการลูกค้า

ทีมบุคลากรบริการลูกค้าประจำท้องที่ของ RIDGID ของเราทั่วโลกพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มความรู้ความสามารถและเป็นมิตรตามที่คุณต้องการเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนนี้จะช่วยคุณเลือก ได้รับ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง

ศูนย์การฝึกอบรมของเราพร้อมช่วยให้คุณได้รับรู้การใช้งานอย่างเต็มความสามารถและอายุการใช้งานสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของเรา เรานำเสนอการฝึกอบรมที่มีการปรับให้มีเกี่ยวข้องโดยตรงและเหมาะสมโดยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ