คำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัย

ชื่อวันที่เผยแพร่
เรียกคืนเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก / แห้ง11 กันยายน 2561
เรียกคืนที่ตอกตะปูระบบนิวแมติกส์
โปสเตอร์ในร้าน
12 ธันวาคม 2555
เรียกคืนเลื่อยตั้งโต๊ะ R451119 สิงหาคม 2552
เรียกคืนมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล4 พฤษภาคม 2552
เรียกคืนหัวย้ำซีรีส์คอมแพ็คสำหรับ ProPress23 มีนาคม 2552
คำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องดูดฝุ่น/น้ำ7 ตุลาคม 2551
คำชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ของเครื่องตรวจหาแก๊สติดไฟ MICRO CG-1003 มีนาคม 2551
ตัวระบายแรงดันอะไหล่สำหรับเครื่อง 700 พาวเวอร์ไดร์ฟ12 พฤศจิกายน 2550
สวิตช์อะไหล่สำหรับเครื่อง 700 พาวเวอร์ไดรฟ์12 พฤศจิกายน 2550
แหวนย้ำ ProPress XL และ R231 สิงหาคม 2550
สวิตช์เท้า 
ปั๊มรุ่น A, เครื่องจักร 535 
เรียกคืนสวิตช์เท้า B-294HD