ตรวจสอบหน้าข่าวสารสำหรับการอัปเดตล่าสุดและกิจกรรมปัจจุบัน

เครื่องมือที่แข็งแรงสำหรับไซต์งาน

ผลิตภัณฑ์


ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทของเรายอมรับความต้องการและข้อเรียกร้องของธุรกิจสมัยใหม่ เรากำลังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราเพื่อสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น ปลอดภัย ฉลาด และยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกับการสร้างกำลังคนที่เป็นธรรมและเป็นตัวแทน เพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องเป็นไปได้

ผลงานเครื่องมือระดับมืออาชีพของ Emerson

Greenlee Greenlee

Greenlee

Greenlee® ได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ โซลูชันที่มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามคำเรียกร้องและความต้องการของลูกค้าของเรา

Klauke Klauke

Klauke

Klauke เป็นที่รู้จักดีว่า มีเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า และ เครื่องมือสำหรับย้ำหางปลา ตัด และ การเจาะตู้คอนโทรลที่มีคุณภาพสูง