เลือกประเทศ
  • {{country.Text}}
เลือกภาษา

อัพเดตซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด
จอภาพดิจิตอล CSxx (คำแนะนำในการติดตั้ง)

มีอะไรใหม่: การแก้จุดบกพร่องวิกฤต
CS6, CS6Pak, CS65: v1.210
CS10: v1.123
LatestUpdates.zip
กล้องตรวจสอบ microEXPLORER®2.3Upgrade_mE.exe
CA-300 (คำแนะนำในการติดตั้ง)2.40CA300-v2.4.zip