• ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัด

    ใช้ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัดพร้อมกับเครื่องมือบีบอัด RIDGID เพื่อเชื่อมต่อและซ่อมแซมท่อได้อย่างสะดวก

  • คีบบีบซีรีส์มาตรฐาน

    ใช้ซีรีส์คีมบีบแบบมาตรฐานพร้อมกับเครื่องมือบีบอัด RIDGID เพื่อเชื่อมต่อและซ่อมแซมท่อได้อย่างสะดวก