• ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัด

    ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัด

    ใช้ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัดพร้อมกับเครื่องมือบีบอัด RIDGID เพื่อเชื่อมต่อและซ่อมแซมท่อได้อย่างสะดวก

  • คีบบีบซีรีส์มาตรฐาน

    คีบบีบซีรีส์มาตรฐาน

    ใช้ซีรีส์คีมบีบแบบมาตรฐานพร้อมกับเครื่องมือบีบอัดของ RIDGID เพื่อเชื่อมต่อและซ่อมแซมท่อได้อย่างสะดวก

Compare Products ({{getSelectedProductsCount()}}/4) {{overlayIconClass}}
close
{{selectedProducts[$index].name}}