เลือกประเทศ
 • {{country.Text}}
เลือกภาษา
 • ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัด

  ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัด

  ใช้ซีรีส์คีมบีบขนาดกะทัดรัดพร้อมกับเครื่องมือบีบอัด RIDGID เพื่อเชื่อมต่อและซ่อมแซมท่อได้อย่างสะดวก

 • หัวบีบซีรีส์มาตรฐาน

  หัวบีบซีรีส์มาตรฐาน

  ใช้ซีรีส์คีมบีบแบบมาตรฐานพร้อมกับเครื่องมือบีบอัดของ RIDGID เพื่อเชื่อมต่อและซ่อมแซมท่อได้อย่างสะดวก