ประกาศเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Emerson ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทในเครือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี และ/หรือบริการของ Emerson ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตามกฎหมายที่บังคับใช้เหล่านี้ Emerson จำเป็นต้องจำกัดหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรบางส่วน ข้อมูลและ/หรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจนี้ในขณะนี้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เหล่านี้ หากกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในอนาคต เรายินดีที่จะตรวจทานคำขอนี้อีกครั้ง