สายเคเบิลดรัม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สายเคเบิลดรัมสำหรับอ่าง
หมายเลขแค็ตตาล็อกหมายเลขรุ่นคำอธิบายสายเคเบิลK400K3800K6200K750K7500K750R
50652S-21/4" (6 มม.) x 25' (7.6 ม.) พร้อมหัวล้างแบบสปริงปลายบานx
50657S-31/4" (6 มม.) x 35' (10.7 ม.) พร้อมหัวล้างแบบสปริงปลายบานx
56782C-1ICสายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/16" (8 มม.) x 25' (7.6 ม.) พร้อมหัวทะลวงท่อแบบเกลียวกลมx
56792C-13IC5/16" (8 มม.) x 35' (10.7 ม.) พร้อมหัวทะลวงท่อแบบเกลียวกลมx
56787C-2ICสายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/16" (8 มม.) x 25' (7.6 ม.) พร้อมหัวทะลวงท่อแบบเกลียวหัวสปริงแบบหมุนได้x
56797C-23IC5/16" (8 มม.) x 35' (10.7 ม.) พร้อมหัวทะลวงท่อแบบเกลียวหัวสปริงแบบหมุนได้x
สายเคเบิล 3/8"
หมายเลขแค็ตตาล็อกหมายเลขรุ่นคำอธิบายสายเคเบิลK400K3800K6200K750K7500K750R
87577C-31IWสายเคเบิลแบบ Integral Wound 3/8" (10 มม.) x 50' (15 ม.)xx
87582C-32IWสายเคเบิลแบบ Integral Wound 3/8" (10 มม.) x 75' (23 ม.)xx
87587C-33IWสายเคเบิลแบบ Integral Wound 3/8" (10 มม.) x 100' (30 ม.)xx
37842C-31สายเคเบิลแบบมีแกนใน 3/8" (10 มม.) x 50' (15 ม.)x
37847C-32สายเคเบิลแบบมีแกนใน 3/8" (10 มม.) x 75' (23 ม.)x
37852C-33สายเคเบิลแบบมีแกนใน 3/8" (10 มม.) x 100' (30 ม.)x
สายเคเบิล 1/2"
หมายเลขแค็ตตาล็อกหมายเลขรุ่นคำอธิบายสายเคเบิลK400K3800K6200K750K7500K750R
87592C-44IWสายเคเบิลแบบ Integral Wound 1/2" (12 มม.) x 50' (15 ม.)xx
87597C-45IWสายเคเบิลแบบ Integral Wound 1/2" (12 มม.) x 75' (23 ม.)xx
37857C-44สายเคเบิลแบบมีแกนใน 1/2" (12 มม.) x 50' (15 ม.)x
37862C-45สายเคเบิลแบบมีแกนใน 1/2” (12 มม.) x 75’ (23 ม.)x
37867C-45HCสายเคเบิลแกนกลวง 1/2” (12 มม.) x 75’ (23 ม.)x
55467C-46สายเคเบิลแบบมีแกนใน 1/2” (12 มม.) x 90’ (28 ม.)x
สายเคเบิล 5/8"
หมายเลขแค็ตตาล็อกหมายเลขรุ่นคำอธิบายสายเคเบิลK400K3800K6200K750K7500K750R
92460C-25สายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/8” (16 มม.) x 25’ (7.6 ม.)xxxx
92465C-26สายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/8” (16 มม.) x 50’ (15 ม.)xxxx
92470C-27สายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/8” (16 มม.) x 75’ (23 ม.)xxxx
43647C-24สายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/8" (16 มม.) x 100' (30 ม.)xxxx
32737C-27HCสายเคเบิลแกนกลวง 5/8” (16 มม.) x 75’ (23 ม.)xxxx
58192C-24HCสายเคเบิลแกนกลวง 5/8” (16 มม.) x 100’ (30 ม.)xxxx
37628C-25HDสายเคเบิลสำหรับงานหนัก 5/8” (16 มม.) x 25’ (7.6 ม.)xxxx
37633C-26HDสายเคเบิลสำหรับงานหนัก 5/8” (16 มม.) x 50’ (15 ม.)xxxx
37638C-27HDสายเคเบิลสำหรับงานหนัก 5/8” (16 มม.) x 75’ (23 ม.)xxxx
37643C-24HDสายเคเบิลสำหรับงานหนัก 5/8” (16 มม.) x 100’ (30 ม.)xxxx
สายเคเบิล 3/4"
หมายเลขแค็ตตาล็อกหมายเลขรุ่นคำอธิบายสายเคเบิลK400K3800K6200K750K7500K750R
92475C-28สายเคเบิลแบบมีแกนใน 3/4” (20 มม.) x 25’ (7.6 ม.)xxx
92480C-29สายเคเบิลแบบแกนใน 3/4" (20 มม.) x 50' (15 ม.)xxx
41212C-75สายเคเบิลแบบแกนใน 3/4” (20 มม.) x 75’ (23 ม.)xxx
41697C-100สายเคเบิลแบบมีแกนใน 3/4" (20 มม.) x 100' (30 ม.)xxx
47427C-75HCสายเคเบิลแกนกลวง 3/4” (20 มม.) x 75’ (23 ม.)xxx
47432C-100HCสายเคเบิลแกนกลวง 3/4” (20 มม.) x 100’ (30 ม.)xxx