การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

RIDGID Full Lifetime Warranty Logo

เครื่องมือยี่ห้อ RIDGID เป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

และ RIDGID ยังมีการรับประกันแบบตลอดอายุการใช้งานซึ่งทำให้เกิดความสบายใจมากขึ้น หากเครื่องมือของคุณทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากความบกพร่องในการผลิตหรือจากวัสดุ เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องมือนั้นให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สิ่งที่ครอบคลุมถึง

เครื่องมือ RIDGID มีการรับประกันว่าปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุและการผลิต

ระยะเวลาการคุ้มครอง

การรับประกันนี้จะคุ้มครองเครื่องมือ RIDGID ตลอดอายุการใช้งาน การคุ้มครองจากการรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้เนื่องด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความบกพร่องในด้านการผลิตหรือวัสดุ

วิธีการขอรับบริการ

ในการขอรับสิทธิประโยชน์ของการรับประกันนี้ ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบการขนส่งแบบชำระเงินล่วงหน้ามายังบริษัท RIDGE TOOL เมืองอิลิเรีย รัฐโอไฮโอ หรือศูนย์บริการอิสระที่ได้รับอนุญาตจาก RIDGID ประแจจับแป๊ปและเครื่องมือช่างอื่นๆ ควรส่งกลับคืนไปยังที่ที่ซื้อมา

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ RIDGE TOOL และจะส่งคืนกลับไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือหากพยายามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถึงสามครั้งแล้วในระหว่างระยะการรับประกัน แต่ผลิตภัณฑ์ยังคงบกพร่องอยู่ คุณสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาที่คุณซื้อมา

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี การใช้งานในทางที่ผิด หรือการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติจะไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้ RIDGE TOOL ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือผลที่ตามใดๆ ทั้งสิ้น

กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการรับประกันอย่างไรบ้าง

บางพื้นที่ไม่อนุญาตข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือผลที่ตามมา ดังนั้นข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลกับคุณ การรับประกันนี้ให้สิทธิเฉพาะแก่คุณ และคุณยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันตามรัฐ จังหวัด หรือประเทศ

ไม่มีการรับประกันอื่นที่มีผลบังคับใช้

การรับประกันตลอดอายุการใช้งานนี้คือการรับประกันเดียวเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ RIDGID ไม่มีพนักงาน เอเจนต์ ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขการรับประกันนี้ หรือให้การรับประกันอื่นๆ ในนามของบริษัท RIDGE TOOL

การบังคับใช้การรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ RIDGID

บริษัท RIDGE TOOL นำเสนอการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบครอบคลุมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายใต้แบรนด์ RIDGID ยกเว้นสินค้าที่ร่วมผลิตที่มีใบอนุญาตในนาม RIDGID

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ RIDGID ได้รับการผลิตให้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และทนทาน และได้รับการคุ้มครองด้วยการรับประกันตลอดอายุการใช้งานในกรณีเกิดความบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิต

ในกรณีที่คุณมีปัญหากับผลิตภัณฑ์ RIDGID อันเนื่องมาจาก ความบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิตที่ไม่มีคุณภาพเราจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นตามนโยบายการรับประกันที่ระบุไว้อย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูลการรับประกันเกี่ยวกับสินค้าที่มีใบอนุญาตของ RIDGID กรุณาเข้าไปที่ www.ridgid.com

การสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ

โดยปกติแล้ว เครื่องมือของเราจะถูกนำไปใช้ในไซต์ที่มีการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน ภายใต้สภาวะเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป ผลิตภัณฑ์ RIDGID อาจประสบกับการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุง แม้ว่าการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ ไม่ ถือว่าเป็น "ความบกพร่อง" และไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ RIDGID แต่เรามีเป้าหมายที่จะนำเครื่องมือของคุณเข้ามารับการซ่อมบำรุงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างรวดเร็ว RIDGE TOOL มีรายการอะไหล่อย่างครบถ้วนและเครือข่ายศูนย์บริการอิสระของ RIDGID เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เครือข่ายศูนย์บริการของเราได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานเพื่อให้บริการซ่อมแซม ตลอดจนการดำเนินการและการบังคับใช้การรับประกัน RIDGID ได้อย่างถูกต้องแม่นยำหากจำเป็น สำหรับรายชื่อศูนย์บริการอิสระฉบับสมบูรณ์ของ RIDGID กรุณาเข้าไปที่ www.ridgid.com

ความบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิต:

ประสบการณ์ของเราบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำงานผิดพลาดก่อนเวลาอันควรเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิต โดยทั่วไปแล้วจะแสดงอาการออกมาเร็วมากในรอบอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เพียงครั้งหรือสองครั้ง เมื่อส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับคืนมาเพื่อรับการตรวจสอบ โดยทั่วไปจะพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาพใหม่และมีร่องรอยการใช้งานน้อยมาก เป็นเรื่องไม่ปกติที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องอันเกิดจากการผลิตจะสามารถใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลานาน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนมาเพื่อรับการตรวจสอบในระยะการรับประกันหลังจากได้รับการซ่อมบำรุงอย่างดีและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี จะไม่ค่อยพบความบกพร่องแต่อย่างใด การขอรับการซ่อมบำรุงที่มักพบที่สุดจะเกิดจากปัญหาการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิต