เครื่องดูดแบบเปียก/แห้ง WD0655ND

เครื่องดูดแบบเปียก/แห้ง WD0655ND

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

22.5 ลิตร / 6 แกลลอน
920 วัตต์
ทางระบายน้ำ - ไม่มี
สายไฟยาว 3 ม.
4.3 กก.
ส่วนต่อขยาย 2-48 มม. (31728), หัวฉีดยูทิลิตี (31733), หัวฉีดเปียก (31738), แปรงปัดฝุ่น (31718), หัวฉีดรถ/เครื่องเป่า (29848), หม้อพัก/ดิฟฟิวเซอร์ (72927)
ตัวกรองมาตรฐาน (72947)
ท่อล็อก Tug-A-Long® 48 มม. x 2.1 ม.
ด้ามถือ, ที่เก็บอุปกรณ์รองลูกล้อ
สอดคล้องตาม IEC 230V