เครื่องดูดแบบเปียก/แห้ง WD1255ND

เครื่องดูดแบบเปียก/แห้ง WD1255ND

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

45 ลิตร / 12 แกลลอน
1,050 วัตต์
ทางระบายน้ำ - มี
สายไฟยาว 4.5 ม.
6.5 กก.
ส่วนต่อขยาย 2-64 มม. (72902), หัวฉีดยูทิลิตี (72907), หัวฉีดเปียก (72912), แปรงปัดฝุ่น (72887), หัวฉีดรถ/เครื่องเป่า (72937), หม้อพัก/ดิฟฟิวเซอร์ (72927)
ตัวกรองมาตรฐาน (72947)
ท่อล็อก Dual-Flex® 64 มม. x 2.1 ม.
ด้ามถือพร้อมสายรัด, ที่เก็บอุปกรณ์ฝาปิดและรองลูกล้อ
สอดคล้องตาม IEC 230V