พาวเวอร์ไดรฟ์ รุ่น 700

พาวเวอร์ไดรฟ์ รุ่น 700

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • พาวเวอร์ไดรฟ์แบบพกพาสำหรับงานหนัก
  • ได้รับการออกแบบมาสำหรับหัวต๊าป RIDGID® รุ่น 12-R สามารถใช้หัวต๊าป RIDGID รุ่นอื่นๆ (OO-R, OO-RB, 11-R) โดยใช้อะแดปเตอร์ และยังสามารถใช้กับเครื่องมือตัดท่อ 258/258XL

ข้อมูลจำเพาะ

ประสิทธิภาพ ท่อขนาด 1/8 นิ้ว - 2 นิ้ว (6 - 50 มม.) โบลท์ขนาด 1/4 นิ้ว - 1 นิ้ว (8 - 25 มม.) (โดยใช้หัวต๊าป 00-RB)
มอเตอร์ เฟสเดียว, ยูนิเวอร์แซล
น้ำหนัก เฉพาะพาวเวอร์ไดรฟ์ 25 ปอนด์ (11 กก.) เท่านั้น
ความยาว 28 1/4 นิ้ว (71.7 ซม.)
สวิตช์ แบบย้อนกลับสองทาง
หัวเกียร์ ชุดขับเกียร์ผิวราบแบบลดเกียร์ด้วยเฟืองฟันตรง แกนสปริงอะแดปเตอร์ เฟืองแกนหมุนเหล็กกล้าแข็ง
โครง อลูมิเนียมหล่อ
หัวดาย 12-R หัวต๊าปรุ่นอื่นๆ พร้อมอะแดปเตอร์: 00-R, 00-RB, 11-R

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย รอบต่อนาที แรงดันไฟ (โวลต์) ความถี่ (เฮิรตซ์) เฟส กระแสไฟ (แอมแปร์) กำลัง น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
41935 700  พาวเวอร์ไดรฟ์ รุ่น 700  26-30  115  50 - 60  13  25.0  11.0 
41940 700  พาวเวอร์ไดรฟ์ รุ่น 700  28  230  50 - 60  25.0  11.0 
46832 700  700 พาวเวอร์ไดรฟ์เท่านั้น  28  115  50 - 60  13  30.8  14.0 
12651 700  700 พาวเวอร์ไดรฟ์เท่านั้น  28  230  50 - 60  30.8  14.0 
69170 700  พาวเวอร์ไดรฟ์ รุ่น 700  28  230  50 - 60  25.0  11.0 
45178 700  พาวเวอร์ไดรฟ์ 700 พร้อมหัวดาย 1/2"-2" NPT กล่องใส่และแขนรองรับ  28  115  50 - 60  13 
อุปกรณ์เสริม
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
10883 418  น้ำมันที่มีน้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียวแบบพรีเมียมหนึ่งแกลลอน  20.5  9.4 
73442 418  ถังฉีดน้ำมัน 418  20.5  9.4 
42600 770  770 อะแดปเตอร์สำหรับ 00-R และ 00-RB  4.4  2.0 
42605 771  771 อะแดปเตอร์สำหรับ 0-R  4.4  2.0 
42610 772  772 อะแดปเตอร์สำหรับ 11-R และ R-200 (1/8''- 1 1/4'')  4.4  2.0 
42615 773  773 อะแดปเตอร์สำหรับ 111-R  2.2  1.0 
42620 774  774 หัวต่อไดรฟ์สี่เหลี่ยม - 15/16"  4.4  2.0 
42625 775  แขนรองรับ 775 สำหรับเบอร์ 700  11.0  5.0 
42950 B-171-X  กล่องเหล็ก B-171-X  28.8  13.0 
41620 จาระบีสำหรับมอเตอร์หัวเกียร์  1.1  0.5 
ดายและหัวดายที่มีการสั่งซื้อบ่อย
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก คำอธิบาย
37825 ดาย 12R ½” NPT 
37830 ดาย 12R 3/4” NPT 
37835 ดาย 12R 1” NPT 
37840 ดาย 12R 1-1/4” NPT 
37845 ดาย 12R 1-1/2” NPT 
37850 ดาย 12R 2” NPT 
37870 ดายความเร็วสูง 12R ½” NPT 
37875 ดายความเร็วสูง 12R 2” NPT 
37880 ดายความเร็วสูง 12R 1” NPT 
37885 ดายความเร็วสูง 12R 1-1/4” NPT 
37890 ดายความเร็วสูง 12R 1-1/2” NPT 
37895 ดายความเร็วสูง 12R 2” NPT 
36890R หัวดาย 1/2" NPT 00-R 
36895 หัวดาย 3/4" NPT 00-R 
36900 หัวดาย 1" NPT 00-R 
37390 หัวดาย 1/2" NPT 12-R 
37395 หัวดาย 3/4" NPT 12-R 
37400 หัวดาย 1" NPT 12-R 
37405 หัวดาย 1-1/4" NPT 12-R 
37410 หัวดาย 1-1/2" NPT 12-R 
37415 หัวดาย 2" NPT 12-R 
37490 หัวดายสมบูรณ์แบบความเร็วสูง 12R 1" NPT 
37505 หัวดายสมบูรณ์แบบความเร็วสูง 12R 2" NPT