ประแจปากตายอลูมิเนียม

ประแจปากตายอลูมิเนียม

ประแจปากตายอลูมิเนียมเหมาะสำหรับงานในพื้นที่แคบและงานที่อยู่เหนือหัว ออกแบบเพื่อให้เข้าถึงแนวท่อขนานที่อยู่ใกล้ดันได้ง่าย น้ำหนักเบากว่าประแจงานหนัก 40%

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย ที่ระบุ ขนาด ขนาดท่อที่สามารถทำงานได้ น้ำหนัก
นิ้ว มม. นิ้ว มม. ปอนด์ กก.
90107 E-910  ประแจปากตายอะลูมิเนียม 10"  10  250  1 1/2  40  0.4 
90117 E-914  ประแจปากตายอะลูมิเนียม 14"  14  350  50  0.9 
90122 E-918  ประแจปากตายอะลูมิเนียม 18"  18  450  2 1/2  65  1.4 
90127 E-924  ประแจปากตายอะลูมิเนียม 24"  24  600  80  2.2