คุณสมบัติ

  • ดอกถอนเกลียว RIDGID® ทำให้การถอดเกลียวปลายท่อ ปลั๊กท่อ และฟิตติ้งที่เสียหายได้ง่าย มีสำหรับมาตรฐานความหนาท่อขนาด 40 และ 80
  • แต่ละชิ้นจะทำเรื่องหมายที่แสดงขนาดของหัวเจาะที่ใช้อย่างชัดเจน เมื่อปลายแข็งของปลั๊กและฟิตติ้งต้องเจาะเข้าเพื่อรับตัวถอน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รุ่นเบอร์มาตรฐานความหนาท่อ 80
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น หมายเลขแคตตาล็อก ขนาดท่อ ความยาวรวม ใช้สว่านเจาะ น้ำหนัก
นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. ออนซ์ ก.
35595 80    1/8  2.2  56  1/4  3/4  21 
35600R 81  1/4  2.5  62  3/8  1 1/2  43 
35605 82  3/8  10  2.8  69  1/2  12  2 1/2  61 
35610 83  35640  1/2  12  3.0  65  5/8  16  113 
35615 84  35645  3/4  20  3.2  81  1 3/16  20  7 1/2  213 
35620 85  35650  25  3.5  87  1 1/16  26  12 1/2  354 
35625 86  35655  1 1/4  32  3.8  94  1 3/8  34  20  567 
35630 87  35660  1 1/2  40  4.0  100  1 9/16  39  26  737 
35635 89  35665  50  4.5  112  2 1/16  52  50  1,417 
35640 83E  1/2  15  3.0  65  5/8  113 
35645 84E  3/4  20  3.2  81  1 3/16  120  3,401 
35650 85E  25  3.5  87  1 1/16  200  5,669 
35655 86E  1 1/4  32  3.8  94  1 3/8  320  9,071 
35660R 87E  1 1/2  40  4.0  100  1 9/16  416  11,793 
35665 89E  50 
ชุดดอกถอนเกลียว
{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น ความสามารถสูงสุดที่ทำได้/ขนาดท่อ ชุดรวมถึง น้ำหนัก
นิ้ว มม. ออนซ์ ก.
35670 880  0.1 - 0.5  3 - 12  รวมเบอร์ 80 ถึง 83  227 
35675 881  0.2 - 0.8  6 - 20  รวมเบอร์ 81 ถึง 84  16  454 
35680 882  0.2 - 1.0  6 - 25  รวมเบอร์ 81 ถึง 85  28  794 
35685 883  0.1 - 1.0  3 - 25  รวมเบอร์ 80 ถึง 85  28  794