คันโยกช่วยแรงและด้ามจับเท่านั้น

คันโยกช่วยแรงและด้ามจับเท่านั้น

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • ลูกบิดคันโยกจะแสดงทิศทางเดินหน้าหรือย้อนกลับ
  • หัวดายจะแนบติดกับทั้งสองด้านและล็อกเข้าที่

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย
38540 00-RB & 00-R  คันโยกช่วยแรงและด้ามจับ 00-R & 00-RB เท่านั้น 
37777 11-R  ด้ามจับแบบคันโยกช่วยแรง 11-R เท่านั้น 
38550 111-R  คันโยกช่วยแรงและด้ามจับ 111-R เท่านั้น 
30118 12-R  คันโยกช่วยแรงและด้ามจับเท่านั้น 12-R 
38535 0-R  คันโยกช่วยแรงและด้ามจับ 0-R