แท่นรองเครื่องต๊าปเกลียว

แท่นรองเครื่องต๊าปเกลียว

แท่นรองมีให้เลือกใช้ตามความพึงพอใจในทุกสภาพการทำงาน แท่นวางแบบล้อพับได้รุ่น 250 ให้ความคล่องตัวภาคสนามเพิ่มขึ้นและให้ผลิตภาพการทำงาน

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

เอกสารสนับสนุน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย น้ำหนัก
ปอนด์ กก.
20105 1406  ฐานตั้งล้อพับพร้อมฝาครอบภาชนะน้ำมันรุ่น 1460  71 1/2  32.50 
92457 100A  100A ฐานตั้งแบบถาด และขาตั้งอเนกประสงค์  75  34.50 
92462 150A  150A ฐานตั้งแบบถาดและล้ออเนกประสงค์  103  46.70 
92467 200A  200A ฐานตั้งแบบตู้และล้ออเนกประสงค์  104  47.20 
67657 250  ฐานตั้งแบบพับ F/NA  45  21.00 
22563 ตู้เหล็ก (200A)  42  19.30