เครื่องต๊าปเกลียวท่อสามทาง

เครื่องต๊าปเกลียวท่อสามทาง

แต่ละรุ่นจะสามารถตัดเกลียวได้สามขนาด และใช้หัวเกลียวต๊าปคันโยกช่วยแรง 12-R

แสดงน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น ประสิทธิภาพ ดายที่ใช้ น้ำหนัก
นิ้ว มม. ปอนด์ กก.
36540 31-A NPT  1/2 - 1  12 - 25  RH อัลลอย - NPT  10  4.6 
36550 31-A NPT  1/2 - 1  12 - 25  RH ความเร็วสูง - NPT  10  4.6 
36555 31-A NPT  1/2 - 1  12 - 25  RH ความเร็วสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม - NPT  10  4.6 
65320 31-A BSPT  1/2 - 1  12 - 25  RH อัลลอย BSPT  10  4.6 
36560 31-A NPSM  1/2 - 1  12 - 25  RH อัลลอย - NPSM  10  4.6