คุณสมบัติ

  • ตั้งค่ามาเพื่อขจัดความยากลำบากในการติดตั้งท่อน้ำโสโครก No Hub®
  • เพื่อรับรองคัปปลิ้งที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมที่แข็งแกร่ง ปราศจากการรั่วไหล
  • ประแจแรงบิดเบอร์ 902 - ไดรฟ์ขนาด 5/16 นิ้วจะขันด้วยคันโยกที่เร็วจนหว่าประแจจะคลิกเพื่อแรงบิดที่ 60 นิ้วต่อปอนด์ที่แม่นยำ
  • ประแจแรงบิดเบอร์ 904 - ไดรฟ์ขนาด 3/8 นิ้วจะขันด้วยคันโยกที่เร็วจนหว่าประแจจะคลิกเพื่อแรงบิดที่ 80 นิ้วต่อปอนด์ที่แม่นยำ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

{{model}}
หมายเลขแคตตาล็อก หมายเลขรุ่น คำอธิบาย แรงบิด น้ำหนัก
นิ้ว-ปอนด์ นิวตัน-เมตร ปอนด์ กก.
31410 902  ประแจแรงบิดสำหรับคัปปลิ้งท่อน้ำโสโครกเหล็กหล่อแบบไม่มีดุม (แรงบิดที่ 60 นิ้วต่อปอนด์)  60  1/2  0.20 
14988 904  ประแจแรงบิดสำหรับคัปปลิ้งท่อน้ำโสโครกเหล็กหล่อแบบไม่มีดุม (แรงบิดที่ 80 นิ้วต่อปอนด์)  80  1/2  0.20